Membasmi Nepotisme

Sikap yang patut dituruti oleh para pejabat

Hari-hari pertama menjalankan pemerintahannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan surat pemberhentian terhadap saudara-saudaranya yang menjadi pejabat penting di berbagai tingkatan. Ia juga mengeluarkan larangan berbisnis bagi keluarga Khalifah.

Menyaksikan hal itu, penasihat Khalifah bertanya: “Apakah Anda tidak takut dimusuhi mereka, wahai Amirul Mukminin? Mereka telah terbiasa mendapat fasilitas sejak zaman awal Dinasti Umayyah. Kini mereka kehilangan segala sumber kekayaan duniawi akibat tindakan Anda. Mereka pasti menentang Anda.”

“Saya lebih takut dimurkai Allah SWT dan melanggar Sunah Rasulullah SAW. Azab Allah terhadap hamba yang membangkang kepada-Nya dan menentang Sunnah Rasul-Nya lebih berat daripada ancaman manusia yang kehilangan fasilitas tidak sah. Tidak, wahai penasihatku. Aku tidak takut oleh kebencian manusia-manusia yang zalim terhadap rakyat. Justru aku lebih takut oleh doa rakyat yang dizalimi dan merasa diabaikan haknya olehku sebagai pemimpin mereka,” jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Iklan