surat-surat di dalam Al-Quran yang mempunyai lebih dari satu nama :

>> At-Taubah: Dinamakan juga Baraa-ah
>> Al-Israa’: Dinamakan juga Bani Israil
>> Faathir: Dinamakan juga Al-Malaaikah
>> Ghaafir: Dinamakan juga Al-Mu’min
>> Fushshilat: Dinamakan juga Haa, Miim As-Sajdah
>> Al-Insaan: Dinamakan juga Ad-Dahr